No connection to server
6
913305

A Swedish Royal Rococo 1760's commode by Lars Nordin, master in Stockholm 1743-1773 (not signed).

Estimate
100 000 - 125 000 SEK
9 020 - 11 300 EUR
9 680 - 12 100 USD
Hammer price
160 000 SEK
Purchasing info
A Swedish Royal Rococo 1760's commode by Lars Nordin, master in Stockholm 1743-1773 (not signed).

Veneered with jakaranda and amaranth. Mounts made of gilded brass. Top of reddish brown limestone. Three drawers. Bakstycket märkt i svart färg "n:", "1766", samt i rött "N 46". Length 127, width 62, height 83 cm. Key included.

Later stone top (already 1806 year palace inventory state that the stone top is broken, why the current top has been placed early on the commode). Mount losses. Later apron mount.

Provenance

Ordered in 1766 as part of the furnishing at the Stockholm Palace for the Crown Prince couple Gustav (III) and Sofia Magdalena.

More information

Märkningen hör till en grupp ganska raskt ditmålade beteckningar som troligen tillkommit efter Adolf Fredriks död när man inför bouppteckningen klart och tydligt märkte sådant som betalats av andra kassor än kungens och därför inte skulle ingå. Märkningen ”P G n / 1766” eller som auktionens byrå bara ”n / 1766” betyder att byrån beställts vid kronprins Gustav (III:s) bosättning 1766. Avsikten var att åstadkomma en nummerserie för de inköpen, men det blev aldrig verkställt, eftersom inga möbler med den märkningen har siffror ifyllda efter ”n”.

Den aktuella byrån är en av ett par, varav Husgerådskammaren fortfarande äger den andra. Ingen av dem är signerade. HGK:s byrå har dock originalskivan av kolmårdsmarmor kvar och den är märkt ”Nordin N:o 4”, vilket stämmer med att blindskivan har en samtida blyertspåskrift ”n.o 4”.

Beträffande de äldre inventariemärkningarna har båda byråarna Husgerådskammarens rött inventarienummer från 1806 ”N. 46”. Då stod båda byråarna tillsammans i ett passagerum längst ut i slottets nordvästra flygel där Sofia Magdalena bodde som änkedrottning. (Även om byråar ofta köptes i par till slottet stod de oftast var för sig.) Passagerummet kallas förmak i handlingar från tiden, men relationen till grannrummen utesluter att rummet verkligen fungerat så. I 1806 års inventarium finns också ett tillägg i blyerts till katalogiseringen av N. 46: ”skifvan sönder” och eftersom nästa inventarium skrivs i mitten av 1810-talet är det alltså ett tidigt haveri som föranlett bytet av stenskiva. Troligen var skadan anledningen till att byrån avyttrats, vilket skedde före 1878.