No connection to server
99
942540

A pair of Swedish terrestial and celestial globes by Andreas Åkerman 1766.

Estimate
250 000 - 300 000 SEK
22 500 - 27 100 EUR
24 200 - 29 000 USD
Hammer price
140 000 SEK
Purchasing info
A pair of Swedish terrestial and celestial globes by Andreas Åkerman 1766.

Including stand height 95, diam 79 cm. The Globe's diam ca 60 cm.

Renovated, partially with photographed engravings during the 20th century.

More information

Det ”Cosmografiska Sällskapet” grundades i Uppsala år 1758 med det sant merkantilistiska syftet att tillverka inhemska glober för en allt mer växande marknad. Under upplysningen växte efterfrågan efter jord- och himmelsglober kraftigt i Sverige och ett alternativ till de dyrare utländska globerna var välkommet.
Anders Åkerman kom att bli den tidiga svenska globtillverkningens huvudgestalt med sitt säte i Uppsala där han som gravör drev sin verksamhet. Åkerman drev sin verkstad fram till sin död 1778 då verkstaden flyttades till Stockholm och hans efterföljare Fredrik Akrel övertog driften.