62
1027935
Elis Eriksson
(1906-2006)

"Untitled"

Signed Elis on verso. Canvas 50 x 50 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

18 000 - 20 000 SEK

1 786 - 1 984 EUR

Hammer price: 
17 000 SEK
Related content

Elis Eriksson var brorson till bildhuggaren Christian Eriksson och etablerade sig under 1950-talet som framgångsrik skulptör med flera offentliga uppdrag. I slutet av decenniet övergick han till ett friare skapande, där exempelvis reliefer och collage i material som papper och plywood ingick. Eriksson började arbeta gränsöverskridande mellan olika konstformer och deltog under 1960-talet i konstnärliga manifestationer där poesi, litteratur och bildkonst tilläts sammansmälta. Ord, stavade och komponerade på hans eget sätt, fick nu allt större betydelse i hans konstnärskap. De smög sig in i hans bildvärld och han började även ägna sig åt att skriva. 1965 skapade han med utställningen ”Indianer å en kåvbåj, om Pavan” på Galleri Burén vad som brukar betraktas som den första stora galleriinstallationen i Sverige.

Från och med 1970-talet blev Erikssons politiska engagemang allt tydligare, såväl i hans litterära produktion som i hans bildskapande. Inspiration fann han i dagstidningarnas och TV:s nyhetsrapportering. Han började också problematisera själva konstbegreppet. Erikssons starka engagemang i samhällsfrågorna är omisskännligt och har påverkat många andra konstnärer i såväl hans egen som senare generationer.

Purchasing info
Contact specialist
Louise Wrede
Stockholm
Louise Wrede
Specialist Contemporary Art
+46 (0)739 40 08 19