No connection to server
372
1046712

Agnes Cleve

(Sweden, 1876-1951)
Agnes cleve, a study for "s:t eriksbron".
Agnes cleve, a study for "s:t eriksbron".
Agnes cleve, a study for "s:t eriksbron".

A study for "S:t Eriksbron"

Signed A. Cleve. Executed in the 1910s. Canvas relined on panel ca 36 x 46 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

70 000 - 90 000 SEK

Hammer price: 
Unsold
More information

1915 bosatte sig de nygifta makarna Jon-And och Cleve i en ateljé på S:t Eriksgatan 63 i Stockholm. Ateljén var belägen vid Kungsholmsstrand, intill Sankt Eriksbron, med Atlasområdet på andra sidan vattnet.

Cleve behövde enbart blicka ut från ateljéns fönster för att finna motivkretsar vilka idealiskt lämpade sig för att destilleras och uttolkas enligt futurismens och kubismens principer.

Den moderna maskinålderns inträde, illustrerat av ånglokomotivet, hade redan år 1844 tjänat som motivkrets i Joseph Mallord William Turners "Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway". År 1877 utförde Claude Monet sin berömda svit med målningar avbildande Gare Saint-Lazaire i Paris. I dessa målningar sveps de frustande ångloken in i rökmolnens slöjor vilka dröjer sig kvar under stationens glasklädda gjutjärnsarkitektur.

I katalognumret som är en förstudie till en målning från 1915-16 (jmfr Bukowski Auktioner, Familjen Anderssons Samling H042, 2012, kat. nr. 35) har Cleve låtit rökmolnen breda ut sig över hela duken där de i stiliserad form blir byggstenar i den modernistiska kompositionen. Det av kubismens fragmentariserade bildrum inspirerade motivet tillförs ytterligare spänning av futurismens fokus på rörelse och energi där tåget rusar fram under Sankt Eriksbrons tre bågformade brospann.

Purchasing info
For condition report contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89