391
1039812
Carl Kylberg
(1878-1952)

"Morgon" (Morning)

Signed CK. Executed in 1950. Canvas 91 x 71 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

500 000 - 600 000 SEK

47 125 - 56 550 EUR

Hammer price: 
Unsold
Provenance

Professor Anders Lundström, Djursholm.
Nordén auctions, May 11, 1992, catalogue no. 90.

Exhibitions

Liljevalchs konsthall, Stockholm, Minnesutställning 1954, cat. no 189.
Konstakademien, Stockholm, Minnesutställning 1962, cat. no 146.

Literature

Probably painting no 318 in the list made by Brita Knyphausen in "Carl Kylberg - Färg och idé", 1964, with the title "Morgon" and exhibited at Liljevalchs and Konstakademien, with the provenance Lundström.

Related content

Carl Kylberg sökte i sitt måleri uttryck för det själsliga, det universella och allmänmänskliga. Detta ”sökande” frammanade även en stark känsla av tidlöshet i hans målningar. Att Kylberg enträget sökte uttrycka detta är klart då han var upptagen av filosofiska tankegångar kring människans existens, hennes liv och vandring här på jorden. I sina dagböcker kommenterar han löpande sitt måleri och där kan man finna nyckeln som belyser hans djuptänkande konstnärskap.
Kylbergs målningar har ofta korta, men betydelsefulla namn som Källan, Floden, Väntan, och som den aktuella målningens titel ”Morgon”. Namn som för konstnären gav målningen dess symboliska innebörd av filosofiska och religiösa idéer.
Den vagt antydda bakgrunden med de för konstnären så karakteristiska svarta horisontala linjerna möter de rena, distinkta färgerna som vibrerar av stark, inneboende kraft och rymmer en känsla av djupaste kontemplation. I ”Morgon” har Kylberg på ett alldeles hänförande sätt lyckats föra ut sin dröm om färgens krafter och motivets suggestiva påverkan på betraktaren.

Purchasing info
Contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89