No connection to server
409
1029166

André Lanskoy

(France, 1902-1976)
André lanskoy, "coincidense".
André lanskoy, "coincidense".
André lanskoy, "coincidense".
André lanskoy, "coincidense".
André lanskoy, "coincidense".

"Coincidense"

Signed Lanskoy. Verso dated -59. Canvas 100 x 73 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

300 000 - 350 000 SEK

28 275 - 32 988 EUR

Hammer price: 
480 000 SEK
Provenance

Galerie Louis Carré & Co, Paris.

Related content

André Lanskoy räknas till en av de främsta abstrakta målarna under efterkrigstiden. Den inflytelserika konstkritikern Pierre Guéguens har beskrivit honom som “one of the greatest of all abstract painters”.
Lanskoy föddes i Moskva 1902 och studerade vid Konstakademin i S:t Petersburg. Efter studierna tjänstgjorde han i den Vita Armén under det Ryska inbördeskriget men efter att ha skadat sig i Konstantinopel begav han sig till Paris 1921 där han inledde sin konstnärliga bana. Till att börja med var Lanskoy främst associerad med andra ryska målare som Soutine, Bart och Térechkovitch med vilka han ställde ut på Galerie La Licorne 1923. Hans arbete gjorde omedelbart stort intryck på konstpubliken och hos kritikerna vilket medförde en inbjudan till ställa ut med Delaunay, Survage och Zadkine på Galerie Carmine det följande året. Ytterligare framgång följde när han ställde ut på Salon d'Automne och uppmärksammades av storsamlaren Wilhelm Uhde som fortsatte att förvärva Lanskoys hela konstnärliga produktionen de närmasta två åren. Uhde introducerade också Lanskoy till Galerie Bing, 20 rue La Boétie, där han därefter undertecknade ett tvåårskontrakt och höll sin första enmansutställning där fler museer köpte arbeten av honom.
Lanskoys målningar från denna tidiga period bestod av djärva figurativa kompositioner men från 1937 började han utforska abstraktionen i sitt skapande. Han strävade efter att sluta måla figurativt och slutförde sina första helt abstrakta verk år 1940 och ställde ut sina första icke-figurativa verk 1944 vid Galerie Jeanne Bucher.
Lanskoy rönte vidare framgång med sitt abstrakta arbete och startade ett betydelsefullt sextonårigt samarbete med galleristen Louis Carré, från vilken auktionens målning ”Coincidense” kommer ifrån. Carré representerade redan ut bland andra Picasso, Matisse och Soulages och hos honom ställde Lanskoy löpande ut sina lyriska och dynamiska abstrakta kompositioner som stack ut i det rådande konstklimatet.

Purchasing info
For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of art, Specialist Modern Art
+46 (0)707 78 35 71