448
1265263
Einar Forseth
(Sweden, 1892-1988)
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".
Einar forseth, "sanct eric".

"Sanct Eric"

Mosaic, 96 x 84 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

200 000 - 225 000 SEK

19 286 - 21 697 EUR

Hammer price: 
195 000 SEK
Provenance

Gift from Einar Forseth to Joseph Habler, who delivered all mosaic to Einar Forseth for to the City Hall in Stockholm and other projects. Habler is mentioned in Ann Katrin Pihl Atmer's book "Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg".

Related content

Vid förra sekelskiftet expanderade Stockholm kraftigt. En arkitekttävling utlystes 1902 och uppdraget att rita det nya Stadshuset föll på Ragnar Östberg. Bygget av Stockholms Stadshus påbörjas 1911 och invigningen sker tolv år senare, på midsommarafton 1923.

Ragnar Östberg ansåg att arkitektur och konst hör ihop och att konsten ska vara en naturlig förlängning av arkitekturen. I januari 1921 lägger han fram förslaget att Gyllene Salen skall kläs med glasmosaik varpå han ber konstnären Einar Forseth att göra skisser på hur salen skulle komma att se ut. Einar Forseth hade utbildat sig vid Valands i Göteborg samt vid Konstakademin i Stockholm och vid denna tid hade han även varit utomlands ett flertal år för studier tack vare Statens resestipendium.

Som konstnär förknippas Einar Forseth framförallt med monumentala verk. Han formgav glasfönster, mosaikarbeten, takmålningar och altartavlor utöver sitt arbete som formgivare vid flertalet porslinsfabriker där han skapade servisdekorer. Motiven till hans landskap hämtades främst från Grekland samt Skåne och hans mosaiker och glasmålningar var starkt influerade av bysantinsk konst.

Auktionens aktuella katalognummer avbildar St: Erik, även kallad Erik den helige, svenskt nationalhelgon och Stockholms skyddshelgon. Han återges här sittande till häst med en penningpung i ena handen och i den andra riksäpplet, en av de fem riksregalierna. Äpplet symboliserar sedan medeltiden "att Gud insatt konungen som sin befullmäktigade regent över ett kristet kungarike" där korset symboliserar Guds makt och äpplet jorden eller kungariket. Just detta motiv använder sig Forseth även av i utsmyckningen av Gyllene salen i Stadshuset. Bägge framställningarna präglas av en dekorativt arkaiserande något naivistisk stil med starkt bysantinska drag. Den statiska och stiliserad hållningen hos såväl kungen som hos hästen påvisar deras upphöjdhet. Dominerande motiv inom bysantinsk konst var Gud, Jesus, Den Heliga Jungfrun samt helgon och martyrer, en motivkrets även Forseth skickligt använde sig av. I Gyllene salen återges dock St:Erik utan huvud- ett faktum som förbryllat många. Likaså är ryttaren och hästen vända mot vänster medan auktionens verk visar en spegelvänd ryttare. Auktionens verk är alltså en variant av verket i Gyllene salen och är en gåva från konstnären själv till Joseph Habler, som levererade mosaik till Forseth, bl a för Stadshuset och omnämns i Ann Katrin Pihl Atmers bok "Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg".

Purchasing info
For condition report contact specialist
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Specialist Modern Art
+46 (0)707 78 35 71