No connection to server
257
1300663

Carl Hammoud

(Sweden, Born 1976)
Estimate
70 000 - 90 000 SEK
6 400 - 8 230 EUR
6 780 - 8 710 USD
Hammer price
Unsold
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Karin Aringer
Stockholm
Karin Aringer
Specialist Photographs and Contemporary Art
+46 (0)702 63 70 57
Carl Hammoud
(Sweden, Born 1976)

"Empire"

Signed Carl Hammoud and dated 2011 on verso. Oil on linen 45 x 55 cm.

Provenance

Galleri Magnus Karlsson, Stockholm.
Private collection, Stockholm.

Exhibitions

Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, "Destroy Restore, Frieze Art Fair, London", 12 October - 15 October 2011.

More information

Carl Hammoud tilldelades 2020 års stipendium från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Motiveringen lyder:
”Carl Hammouds arbeten kännetecknas av koncentrerad iakttagelse och febrigt flimrande upptagenhet vid detaljer och fragment. Återkommande teman är tilliten till konsten som språk och kärl, men också misstron mot bildens auktoritet och medvetenheten om dess flyktighet. Målningarna zoomar in och ut, rör sig bland nutidens lämningar och ruiner. I ett större perspektiv handlar Carl Hammouds verk också om gränsdragningar, att undersöka glidningen mellan minne och fiktion, samt att ifrågasätta ordningar som definierar människans och civilisationens bräckliga villkor.

För ett konstnärskap som förenar stram precision med ovisshetens melankoli tilldelas Carl Hammoud stipendium för 2020 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.”