No connection to server
577
1461775

Erik Olson

(Sweden, 1901-1986)
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
13 600 - 15 900 EUR
14 300 - 16 700 USD
Hammer price
120 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Image rights

The artworks in this database are protected by copyright and may not be reproduced without the permission of the rights holders. The artworks are reproduced in this database with a license from Bildupphovsrätt.

For condition report contact specialist
Amanda Wahrgren
Stockholm
Amanda Wahrgren
Specialist Modern Art, Prints
+46 (0)702 53 14 89
Erik Olson
(Sweden, 1901-1986)

"Horisontalkomposition"

Signed E.O and dated -30. Gouache on paper, 8.5 x 24.5 cm. The work is a study for a work in the collections of Moderna Museets samlingar.

Provenance

Yngve and Martha Dillberg, acquired directly from the artist.
Thence by descent to the present owner.

Literature

”Konst i svenska hem”, vol. 2, listed p. 295 in
collection 453: ”Postmästare Yngve Dillberg, Stortorget 14, Ystad", listed as "Komposition" 1930.
Viveka Bosson, red. "Halmstadgruppen", 1970, compare "Horisontal komposition", illustrated in black and white p. 118.
Viveka Bosson, "Halmstad-Berlin-Paris Målar-resa genom 20-talet", 1984, compare illustration p. 267.
Liljevalchs Konsthall, "Halmstadgruppen 60 år", 1989, compare "Horisontalkomposition" in the collection of Moderna Museet, illustrated in black and white p. 124.
Viveka Bosson, "Erik Olson. En sökares vandring", 2001, part II, compare p. 27 "Horisontal komposition", 1930 in the collection of Moderna Museet, Stockholm.
Viveka Bosson, "Halmstadgruppen - A force in 20th century Swedish art", 2009, compare "Horisontal komposition" in the collection of Moderna Museet, Stockholm illustrated p. 47.

More information

Erik Olsons abstrakta måleri är sällsynt och utfördes under en mycket kort period - i huvudsak under år 1930. De första experimenten med icke föreställande konst tillkom några år tidigare då han kom att inspireras av Piet Mondrians "Neoplastik" efter ett besök i dennes ateljé 1927. När han påföljande år ställde ut sina abstrakta målningar blev resultatet nedslående. "Den ende som sålde en tavla var jag, och då ett naturalistiskt landskap som jag slugt nog stuckit in bland abstraktionerna", skrev han hem i juli 1928. Våren 1930 ställde han ut sitt abstrakta måleri på konstnärsgruppen Circle et Carrés första och enda utställning och i juni samma år deltog han i Salon des Surindépendents med nio stycken plangeomteriska målningar. Av dessa nio ställdes de första sju ut på den av Otto G. Carlsund anordnade, mytomspunna Art Concret utställningen på Stockholmsutställningen som öppnade den 19 augusti 1930. Bland de medverkande konstnärerna fanns bland andra Piet Mondrian och Amedée Ozenfant och sammanlagt visades ett drygt hundratal abstrakta verk. Den nyligen bildade, löst sammanfogade konstnärsgruppen Art Concret enades, enligt Carlsunds förord till utställningskatalogen, under mottot absolut purism - neoplasticismen och konstruktivismen sammanslagna. Konsten syftade till att "befria åskådaren från tvånget att begrunda 'motiv'" för att istället låta målningarnas färger och former direkt spela på betraktarnas sinnen. Namnet Art Concret syftade till den konkretiseringsprocess som konstnären genomgår vid överföringen av en tankebild till färg och form. Tankebilden, som skulle vara en nyskapelse, fick inte härma naturen och inte arbeta med djupdimensioner, så kallad nonfigurativ planplastik.

I utställningskatalogen har Carlsund givit de deltagande konstnärerna beteckningar och Erik Olson beskrivs som "neoplastiker". Om utställningen, som i sin samtid väckte minst sagt blandade känslor, verkligen var det konkretistfiasko som eftervärlden dömt den till är omdiskuterat men faktum är att relativt få målningar såldes och när hösten kom var åtminstone Erik Olson trött på teoretiserandet kring konsten. Till gode vännen Egon Östlund skrev han från Åhus i september 1930. "Som helhet var utställningen lyckad även om platsen var alltför trång. Idén med denna utställning blev visserligen nog litet väl komplicerad genom de sju ism-benämningarna, där Carlsund själv faktiskt gjorde många gubbar genom förväxlingar. Tacka för att press och publik då hade svårt att klara begreppen. [...] Det måleriska är huvudsaken och detta har inte med ismriktningar att göra. Jag är trött på dessa gruppindelningar, som snart nog likna etiketterna på ölbuteljer. Icke bli champagnen sämre för att etiketterna faller av! Smaken ger sig nog tillkänna ändå. Låt oss måla med klart huvud och varmt hjärta och låt oss icke tro att vi bli bättre konstnärer därför att vi bli 'kubister'".

Den aktuella kompositionen är en förlaga till en oljemålning med samma titel från samma år som finns i Moderna Museet samlingar i Stockholm.