No connection to server
921841

August Strindberg

(Sweden, 1849-1912)
A letter and two envelope, august strindberg.
A letter and two envelope, august strindberg.
A letter and two envelope, august strindberg.

A letter and two envelope, August Strindberg

Brev till Gustaf Brand (1857-1953), medicinare från Lund och en av
Strindbergs nära vänner sedan slutet av 1890-talet. Han var sedan 1898 bosatt i Bryssel där han praktiserade som läkare.

Egenhändigt skrivet och undertecknat brev, odaterat men i brevutgåvan
daterat till 17 augusti 1898, 4 s. i 8:o., text på 2 sidor, undertecknat
”August Strindberg”. Spår av vikning. Andra sidan med trist avtryck av brevtexten från en fotokopia utan nämnvärd inverkan på Strindbergs
handskrift.
Med ngt nött och skadat kuvert
adresserat till ”Monsieur Gustav Brand” i Belgien, frankerat och
poststämplat 16 resp. 17 augusti 1898.
”Käre Brand. Stupid efter en fullt idiotisk resas alla obehag skref jag
galen adress i går på brefvet.” Avser en resa som Strindberg företog från Lund till bl. a. Belgien för att besöka Brand; han var åter i Lund
den 28 augusti. Brevet omnämner författaren och journalisten Emil Kleen.
Tillsammans med ett egenhändigt skrivet kuvert till ”Monsieur Gustave
Brand […] Heyst-sur-Mer, Belgique”, frankerat och poststämplat Lund 29
aug. 1898 resp. Heyst-sur-Mer 31 augusti 1898. Omnämns i noten till ovanstående brev (brevutgåvan, nr S 446), och uppges redan där sakna
innehåll.

Wear. Marks. Soft creases. Fritting. Stains.

Droit de suite: No
Location:
Literature

Publicerat: August Strindbergs brev, del 22 (2001), sid. 79f (brev S 446, se noten beträffande dateringen).

Purchasing info
Auction closed
Hammer price
4 400
S
E
K
423
E
U
R
479
USD
Estimate
3 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (9 bids)
3
A
Jun 30, 2017 9:05 PM
4 400 SEK
5
Jun 30, 2017 9:05 PM
4 200 SEK
3
A
Jun 30, 2017 11:16 AM
4 000 SEK
4
Jun 30, 2017 11:16 AM
3 800 SEK
3
A
Jun 30, 2017 11:15 AM
3 200 SEK
All times are in CET