No connection to server
933005

August Strindberg

(Sweden, 1849-1912)
A letter by, august strindberg dated 1900.
A letter by, august strindberg dated 1900.
A letter by, august strindberg dated 1900.

A letter by, August Strindberg dated 1900

Brev och brevkort till Gustaf Brand (1857-1953), medicinare från Lund och en av Strindbergs nära vänner sedan slutet av 1890-talet. Han var
sedan 1898 bosatt i Bryssel där han praktiserade som läkare.

Egenhändigt skrivet och undertecknat brev, 9 febr. 1901 (avsändaradress Banérgatan 31, Stockholm), 4 s. i 8:o., text på 2 sidor, undertecknat
”August Strindberg”. Spår av vikning. I kuvert adresserat till ”Dr. Gustave Brand […] Bruxelles”, frankerat och poststämplat.

Efter detta brev upphörde brevväxlingen med Brand i flera år, för att
upptas under Strindbergs sista år.

Strindberg beklagar här att han ”aldrig får veta något från
Maeterlinck”, dvs den belgiske författaren Maurice M. som Strindberg via
Gustaf Brand försökt engagera när det gällde att översätta dramat ”Till Damaskus” till franska. I föreliggande brev avslöjar Strindberg sitt
verkliga syfte, nämligen att få kontakt med Maeterlinck för att därefter översätta, låta trycka och spela dennes verk på svenska. Han ber nu
Brand skaffa nödvändiga tillstånd till detta. - ”Gör det är du snäll, och fort!”.

Tillsammans med ett egenhändigt skrivet och undertecknat brevkort
adresserat till ”Monsieur le docteur Gustave Brand […] Bruxelles (Belgique)”, Stockholm 12 oktober 1900, med kort hälsning, ”Was neues?” undertecknad ”August Sg.”, 9 x 14 cm, frankerat och poststämplat. Publicerat i noten till ovanstående brev i brevutgåvan (brev 4474).

Stain. Wear. Fold.

Droit de suite: No
Location:
Literature

Publicerat: August Strindbergs brev, del 14 (1974), sid. 23 (brev 4474).

Purchasing info
Auction closed
Hammer price
4 806
S
E
K
481
E
U
R
560
USD
Estimate
5 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (9 bids)
6
Jun 30, 2017 9:27 PM
4 806 SEK
5
A
Jun 30, 2017 9:27 PM
4 606 SEK
5
Jun 30, 2017 9:24 PM
4 605 SEK
4
A
Jun 30, 2017 9:21 PM
4 405 SEK
5
Jun 30, 2017 9:21 PM
4 400 SEK
All times are in CEST