No connection to server
933302

August Strindberg

(Sweden, 1849-1912)
A letter by, august strindberg dated 1910.
A letter by, august strindberg dated 1910.
A letter by, august strindberg dated 1910.

A letter by, August Strindberg dated 1910

Brev till Gustaf Brand (1857-1953), medicinare från Lund och en av
Strindbergs nära vänner sedan slutet av 1890-talet.

Egenhändigt skrivet och undertecknat brev, 3 juli 1910, 4 s. i 8:o.,
text samt två små teckningar på 2 sidor, undertecknat ”Strindberg”. Spår
av vikning.
Handlar om Strindbergs planerade (men aldrig genomförda) resa från
Stockholm till Brand i Rävlanda, Västergötland. Utifrån ett par
fotografier av gården som Strindberg fått (nu i Kungl. Biblioteket)
ställer han frågor om husen och deras invånare, vem han skall äta med
m.m. Han har även ritat två små skisser. (Det är känt att Brand, som
tidigt intresserat sig för Strindbergs måleri och rentav ordnade en
utställning i Lund 1892 (se noten till Strindbergs brevutgåva, nr 2431),
till och med planerade att inrätta en ateljé åt honom i Rävlanda.)

Fold. Wear. Stain.

Droit de suite: No
Location:
Literature

Publicerat: August Strindbergs brev, del 19 (1994), sid. 45f (brev 7106)

Purchasing info
Auction closed
Hammer price
3 900
S
E
K
386
E
U
R
385
USD
Estimate
3 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (18 bids)
4
Jun 30, 2017 9:13 PM
3 900 SEK
6
Jun 30, 2017 9:10 PM
3 700 SEK
4
A
Jun 30, 2017 9:10 PM
3 601 SEK
4
Jun 30, 2017 9:04 PM
3 400 SEK
5
Jun 26, 2017 9:55 PM
3 200 SEK
All times are in CEST
Recommendations