No connection to server
1063468

Carl Kylberg

(Sweden, 1878-1952)
Carl kylberg, pencil drawing.
Carl kylberg, pencil drawing.
Carl kylberg, pencil drawing.

CARL KYLBERG, pencil drawing.

A study for "Aftonens ljus och mörker". 16,5 x 22,5 cm.

Not examined out of frame. Time staining. Creases. Minor foxing.

Droit de suite: Yes
Location:
Provenance

Private collection Denmark, acquired directly from the artist.
Private collection, Sweden.

Literature

Konsthallen, Göteborg, "Carl Kylberg", 1936, compare cat. no 454.
Konstakademien, Stockholm, "Utställning. Carl Kylberg" 1937, compare cat no 188.
Konstgalleri Stenmans Dotter, Helsingfors 1939, compare cat no 5.
Brita Knyphausen, ”Carl Kylberg”, ”Aftonens ljus och mörker”, circumscribed p 253, no 188.

Related content

Motivet "Aftonens ljus och mörker”, som visar kustlandskapet mellan Danmark och Skåne, blev i mitten av 1930-talet ett signum och motiv som Carl Kylberg återkom till. Man kan idag följa Carl Kylbergs utveckling av ”Aftonens ljus och mörker”, eller ”Aftonglöd” som Kylberg först valde att kalla bildkompositionen. Från auktionens blyertsteckning utförd i Danmark, fram till konstnärens två finalnummer: två magnifika oljemålningar, med samma titel.
Auktionens teckning förvärvades av en samlare i Danmark.
Detta verk har inte ställts ut tidigare. Teckningen är med stor sannolikhet utförd i Carl Kylbergs kombinerade sommarhus och ateljé, "Kylbergshus", i Aalsgaarde.
Den danske samlaren förvärvade den nu aktuella teckningen direkt av konstnären, vid ett besök i ateljén. Samme samlare hyrde även Carl Kylbergs sommarhus i Aalsgaarde 1936-41, under de år som Carl Kylberg avstod att resa till Danmark bl.a på grund av pågående världskrig.

Moderna Museet i Stockholm äger en betydande samling av Carl Kylbergs teckningar, vilka bl.a visar landskapet vid sundet mellan Sverige och Danmark. Jämför auktionens teckning med Moderna Museets ”Landskap vid Sundet, 1923” (ref NMH 62/1950).

"Under trettiotalet deltog Kylberg i en rad framgångsrika utställningar som utlöste en intensiv arbetslust. Det bidrog till att hans produktion under det decenniet kanske anses som den tyngsta. Hans kapacitet var mycket stor och framgången vid Göteborgsutställningen 1936 blev för honom personligen den mest värdefulla.
Där ställdes målningen ut som "Aftonglöd" ett namn som vid hans stora retrospektiva utställning 1937 på Konstakademien ändrades till "Aftonens ljus och mörker". De havsbilder som då visades hade utförts under somrarna 1935 och 1936 i Ystad, där han vistades medan hans hus i Danmark reparerades. Utställningen fick mycket beröm trots att både motståndare och beundrare hörde till kritikerskaran. Erik Blomberg kallade Kylberg för färgdiktare eller färgmusiker och skrev "Färgen är i och för sig stämningsväckande liksom musikens toner - fast mera bunden än musiken - och för alla dem som i konsten söka befrielse från en tryckande verklighet får ett sådant måleri, som inte strävar efter naturillusion utan en musikalisk omdiktning och fantasiflykt, lättare ett evangelistiskt skimmer, framförallt i verklighetshårda tider. Det är naturligt om målaren då frestas att alldeles lämna det jordiska och hänge sig åt inre extaser..”

Purchasing info
Contact
Lena Rydén
Stockholm
Lena Rydén
Head of art, Specialist Modern Art
+46 (0)707 78 35 71

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Auction closed
Hammer price
3 200
S
E
K
320
E
U
R
373
USD
Estimate
5 000 SEK
The auction is closed.
Accepted minimum price is met
Bid history (6 bids)
5
Jun 25, 2018 7:19 PM
3 200 SEK
4
Jun 15, 2018 10:38 AM
3 000 SEK
2
Jun 14, 2018 11:03 PM
2 400 SEK
3
Jun 14, 2018 6:44 PM
1 200 SEK
2
Jun 14, 2018 5:06 PM
1 100 SEK
All times are in CEST