No connection to server

Agnes Cleve – a colorful woman in a black and white world

Agnes Cleve tillhörde, som en av ett fåtal kvinnliga konstnärer, 1910-talets svenska avantgarde i Paris. Efter studier för Carl Wilhelmson på Valand i Göteborg reste Cleve till Paris 1914 där Le Fauconniers kubism på Académie de la Palette blev den nya konstnärliga ledstjärnan. Kubismen blev för Cleve ett övergångsstadium som hon sedermera förenade med en mer rörelseladdad expressionism.
Cleve gifte sig med konstnärskollegan John Jon-And 1915. Såväl Agnes Cleve som John Jon-And intresserade sig för de tyska avantgardisterna och tidskriften Der Sturm, där Kandinsky var en centralfigur. De utvecklade en lång vänskap med Kandinsky och dennes hustru Gabriele Münter som vistades i deras hem i Sverige under första världskriget.

Bukowskis är stolta att kunna presentera unika konstverk på papper av Agnes Cleve, en av den svenska konsthistoriens mest intressanta och radikala konstnärer.

 
19 items