No connection to server
16
325633

Arvid Fougstedt

(Sweden, 1888-1949)
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
15 500 - 17 700 EUR
16 400 - 18 800 USD
Hammer price
175 000 SEK
Covered by droit de suite

By law, the buyer will pay an artist fee for this work of art. This fee is 5% of the hammer price, or less. For more information about this law:

Sweden: BUS
Finland: Kuvasto

Purchasing info
Arvid Fougstedt
(Sweden, 1888-1949)

"Stilleben med fiol" (Still life with violin)

Signed Arvid Fougstedt and dated 1920. Canvas 63 x 47.5 cm.

Provenance

Originally by inheritance within the artist's family.

Exhibitions

Riksförbundet för bildande konst, "Abstrakt konst", vandringsutställning nr 45, 1947, cat No 23, mentioned page 24 and reproduced whole page in catalog.
Konstakademien, Stockholm, 4 - 26 january 1992.
Moderna Museet, Stockholm, "Utopi och verklighet -Svensk modernism 1900-1960", 7 october 2000 - 14 january 2001, cat No 33.

Literature

Carlo Derkert, "Nordisk målarkonst", reproduced and mentioned page 88.

More information

Arvid Fougstedt var generellt sett skeptiskt inställd gentemot den samtida expressionismen och kubismen. Dock utförde konstnären ett begränsat antal arbeten vilka helt eller delvis baseras på kubismens lärdomar. Det tydligaste exemplet torde utgöras av katalognumret, "Stilleben med fiol", vilket utfördes i Paris 1920. Det mesta talar för att denna målning är det enda kända och dokumenterade arbetet där konstnären anammar kubismen fullt ut.

När Arvid Fougstedt befann sig i Paris 1920 blev han inbjuden till Picassos ateljé och enligt uppgift så är "Stilleben med fiol" utförd på plats i mästarens ateljé! Att inspirationen hämtats från Picasso och Braque råder inga tvivel om, det rumsliga perspektivet och kompositionen talar kubismens tydliga språk.

"Stilleben med fiol" är en synnerligen intressant målning eftersom Fougstedt vid den här tiden redan hade rört sig mot en nysaklig och realistisk stil med vilken han debuterade år 1919. I Sverige blev Fougstedt den konstär som man främst förknippade med ”Den nya sakligheten”. Stilen som hade sitt ursprung i Tyskland vände sig emot och försköt det förra decenniets modernistiska experiment där den realistiska rumsgestaltningen och figuråtergivningen fått stå tillbaka till förmån för komposition och kolorit.

I Paris hade Fougstedt avslutat sina studier för Matisse och istället valt att studera på Académie Colarossi för Christian Krohg. Inspiration och lärdom fick han genom att kopiera äldre mästare som David och Ingres. Hans bildspråk blev linjerent och exakt och motiven hämtades från hemmet och familjekretsen vilken avbildades varmt och kärleksfullt.
I katalogen "Abstrakt konst" 1947 finner man beskrivningen under objekt 23, "Stilleben med fiol": "Fougstedt som skulle bli den klassicistiska saklighetens trognaste förkämpe, visar sig i denna duk fullt förtrogen med kubismens principer. Han avbildar en fiol, ett typiskt kubistmotiv, ungefär som i ett dubbelexponerat fotografi: man får en bild av föremålet från två håll samtidigt. Olika plan skjuts in i motivet, olikfärgade eller mönstrade på olika sätt. Den ådriga träskivan erinrar om experimenten av samtida målare, som klistrade verkliga träskivor på duken i sanningens intresse".

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?