No connection to server
41
325700

Helge Lundholm

Helge lundholm, cubist model.
Helge lundholm, cubist model.

Cubist model

Signed Helge Lundholm and dated Paris 1913. Canvas with edges reinforced 101 x 73 cm.

Droit de suite: No
Estimate: 

20 000 - 30 000 SEK

2 336 - 3 505 EUR

Hammer price: 
16 000 SEK
Literature

Bengt Lärkner, "Det internationella Avantgardet och Sverige 1914-1925", page 169-170, 196 and 282.

More information

Den mångsidige Helge Lundholm studerade måleri i Paris för Henri Le Fauconnier. Därefter visade Lundholm prov på sina teoretiska kunskaper i ett antal artiklar. Några av dessa utgjordes av den tre sidor långa artikeln om Kandinsky (med vilken han, tillsammans med Poul Bjerre, umgicks i Sverige år 1916) i "Flamman" N:o 5, maj-juni 1917 vilken följdes upp med en artikel "Om objektiva faktorer i konsten" i samma publikation år 1919.

Lundholm var även pionjär inom "perceptionsforskningen" i Sverige och blev sedermera professor i psykologi i USA.

Purchasing info