No connection to server
43
382412

Eddie Figge

(Sweden, 1904-2003)

"Farväl mitt 1900-tal" (Farewell My 20th Century)

Signed Figge and dated 1993-94. Mixed media and collage on canvas 213 x 295 cm.

Droit de suite: Yes
Estimate: 

150 000 - 175 000 SEK

17 836 - 20 809 EUR

Hammer price: 
150 000 SEK
Provenance

Galleri Gunnar Olsson, Stockholm, Sweden.
Acquired from the above in 1995.

Exhibitions

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, "Eddie Figge", 5 June -- 24 August 2003.

Literature

Thomas Millroth, "Konst på Astra", 1997, illustrated full page, p 93.
Olle Granath, Bo Nilsson, Lollo Fogelström (red), "Eddie Figge", 2003, illustrated full page, p 71.

Related content

Eddie Figge mötte i 1930-talets Paris Roland Kempe vilken berömde hennes konstnärliga blick samt uppmuntrade henne att börja måla. Detta blev en vändpunkt för Figge som då valde att återvända till Sverige efter en lång karriär som kabaréartist i Europa. Väl tillbaka i Stockholm sökte hon, på Thora Dardels inrådan, till Otte Skölds målarskola där hon antogs som frielev. När hon senare år 1942 lämnade Skölds målarskola för en karriär som fri konstnär var Figge 38 år gammal och det skulle dröja ytterligare nästan 20 år innan Ulf Linde upptäckte henne. Linde tog då initiativet till den utställning på Galerie Blanche 1961 som senare skulle komma att betraktas som Eddie Figges genombrott.
Under efterkrigstiden växte det informella måleriet fram som en gren utsprungen från den abstrakta expressionismen. Det informella måleriet sökte sig bort från traditionens formella kompositionsregler och motivet skulle utgöras av den upplevelse som verket framkallade i betraktaren. Eddie Figge och dåvarande maken Rune Jansson förknippas gärna med denna konstinriktning som paret influerades starkt av under sina resor runt om i Frankrike och Sydeuropa på 1950-talet.
Under 1960-talet fick Figges måleri en annan inriktning då hon blev mycket intresserad av decenniets eskalerande rymdforskning. Den s.k. ”rymdkapplöpningen” gav upphov till tankar som sysselsatte Figge vid den här tiden. Tankegodset kretsade kring människans förmåga att ge sig i kast med besegrandet av det okända. Dessa filosofiska tankar kom att prägla hennes måleri i två decennier framöver och Figge började arbeta mer med kompositioner präglade av en flytande rumslighet samt det tvådimensionella. I de målningar som på olika sätt behandlar rymdtemat spelar metallblecken en allt större roll. Figges inspiration har färgats av såväl sydamerikanska kulturer som tankegods från det antika Grekland. Leken med speglingar som fångar upp det omgivande rummets ljus och färger finns ofta med i form av infogade eller löst hängande samt tillknycklade metallytor. Det flyktiga i måleriet får en kontrast i bleckets materiella påtaglighet, när färgen viker av in i bildens imaginära rum kommer blecket ut och skapar en tvådimensionell bild.

I Astrasamlingens nummer av Eddie Figge möts betraktaren av de karakteristiska metallblecken och kraftfulla stråk av färg som framhäver ena sidan det spröda och den visionärt starka rumslighet som alltid varit ett signum för hennes måleri.
Under sitt 60-åriga konstnärskap har Eddie Figge bl.a. representerat Sverige på Biennalen i Sao Paulo år 1989, invigt det nya Moderna Museet i Stockholm med utställningen ”Hyllning till Eddie Figge” år 1998 samt, under sitt sista levnadsår, förärats med en stor retrospektiv utställning, ”Eddie Figge”, på Liljevalchs konsthall i Stockholm år 2003.

Purchasing info