No connection to server
63
70123

BOJAN med LOCK,

BOJAN med LOCK,

porslin. Ming. Bukig med dekor i blått av flodlandskap, djonk och fiskare. Höjd 23 cm.

Locket samtida men ej tillhörande. Locket med undersidesnagg och spricka.

Saleroom notice

Från 1800-talet. From the 19th century.