No connection to server
947
71869

Richard Bergh

(Sweden, 1858-1919)

"Redaktör Fredrik Vult von Steijern med maka Gerda"

Porträtt, 2 stycken. Signerad och daterad R. Bergh 1891 respektive RB med monogram. Porträttet av Fru Gerda Vult von Steijern utfört 1893 enligt påskrift a tergo. Duk 109 x 91 respektive 115 x 93,5 cm.

Smärre dukskador, färgbortfall samt krackelyrer.

Droit de suite: No
Estimate: 

30 000 - 40 000 SEK

2 810 - 3 750 EUR

2 700 - 3 600 USD

Hammer price: 
Unsold
Saleroom notice

Fredrik Vult von Steijern grundade Dagens Nyheter och bodde på Kaggeholm, Ekerö.

Tilläggsinformation: Porträttet av Fredrik Vult von Steijern utfört i Stockholm 1891 enligt påskrift a tergo.

Provenance

Tidigare i Villa Steijern, Neglinge.

Literature

Svenska Hem i ord och bilder (red. Albin Roosval), 2:a årgången, 1914, Waldemar Swahn, "Villa Steijern, Neglinge", sid 250-261. Porträttet av Fredrik Vult von Steijern omnämnt sid 254 samt avbildat helsida sid 255. Porträttet av Gerda Vult von
Steijern omnämnt sid 261 samt avbildat helsida sid 249 resp halvsida i interiörbild sid 260.

More information

Porträttet av Fredrik Vult von Steijern utfört i Stockholm 1891 enligt påskrift a tergo.

Purchasing info