No connection to server

Einar Palme (1901-1993)

Einar Palme var en svensk bildkonstnär och grafiker född i Höganäs. Han studerade arkitektur vid Tekniska Högskolan samt teckning och grafik i Wien. Han var elev till Carl Wilhelmsson och André Lôthe och gjorde studieresor till bland annat Lofoten, Paris, England, Kuba och Mexico. Palmes motiv är ofta landskap, porträtt och mariner. I början av karriären var han impressionist och arbetade i en blond färgskala, senare var hans kolorit mer naturalistisk.