No connection to server

Bengt Lindström (1925-2008)

Bengt Lindström föddes 1925 i byn Storsjö kapell, Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten. Lindström utbildade sig på Konstfack och gick i lära hos både Isaac Grünewald och Otte Sköld. Han studerade i såväl Köpenhamn som i Chicago och bodde under flera år i Paris, där han antogs vid både André Lhote och Fernand Légers målarskolor. Genom sitt intresse för färgernas inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med Cobra-gruppen i Frankrike. Lindström gjorde flera monumentala målningar och ett av hans enskilt största verk är silomålningen i Örebro. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
547. Bengt Lindström, "Sans titre".
547. Bengt Lindström, "Sans titre".
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate
60 000 - 70 000 SEK
465. Bengt Lindström, Untitled.
465. Bengt Lindström, Untitled.
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate
40 000 - 45 000 SEK
537. Bengt Lindström, "Spåmannen".
537. Bengt Lindström, "Spåmannen".
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
618. Bengt Lindström, "Handpåläggning".
618. Bengt Lindström, "Handpåläggning".
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
70 000 - 90 000 SEK
619A. Bengt Lindström, "The watchdog" (Vakthunden).
619A. Bengt Lindström, "The watchdog" (Vakthunden).
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
313. Bengt Lindström, "Upproret" (The Rebellion).
313. Bengt Lindström, "Upproret" (The Rebellion).
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
358. Bengt Lindström, "Näcken".
358. Bengt Lindström, "Näcken".
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>