No connection to server

Bengt Lindström (1925-2008)

Bengt Lindström föddes 1925 i byn Storsjö kapell, Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten. Lindström utbildade sig på Konstfack och gick i lära hos både Isaac Grünewald och Otte Sköld. Han studerade i såväl Köpenhamn som i Chicago och bodde under flera år i Paris, där han antogs vid både André Lhote och Fernand Légers målarskolor. Genom sitt intresse för färgernas inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med Cobra-gruppen i Frankrike. Lindström gjorde flera monumentala målningar och ett av hans enskilt största verk är silomålningen i Örebro. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
241. Bengt Lindström, "Stockholm (Blick av en gud)".
241. Bengt Lindström, "Stockholm (Blick av en gud)".
Hammer price 
250 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
198. Bengt Lindström, "Ögonen av en gud" (The eyes of a god).
198. Bengt Lindström, "Ögonen av en gud" (The eyes of a god).
Hammer price 
240 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
185. Bengt Lindström, "Dame de Pique".
185. Bengt Lindström, "Dame de Pique".
Hammer price 
220 000 SEK
Estimate
200 000 - 225 000 SEK
246. Bengt Lindström, "Kissing".
246. Bengt Lindström, "Kissing".
Hammer price 
205 000 SEK
Estimate
120 000 - 140 000 SEK
702. Bengt Lindström, "Ymer".
702. Bengt Lindström, "Ymer".
Hammer price 
200 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
142. Bengt Lindström, "Uppror i Ådalen" (Riot in Ådalen).
142. Bengt Lindström, "Uppror i Ådalen" (Riot in Ådalen).
Hammer price 
180 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
699. Bengt Lindström, "Sökaren".
699. Bengt Lindström, "Sökaren".
Hammer price 
160 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?