No connection to server

Bengt Lindström (1925-2008)

Bengt Lindström föddes 1925 i byn Storsjö kapell, Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten. Lindström utbildade sig på Konstfack och gick i lära hos både Isaac Grünewald och Otte Sköld. Han studerade i såväl Köpenhamn som i Chicago och bodde under flera år i Paris, där han antogs vid både André Lhote och Fernand Légers målarskolor. Genom sitt intresse för färgernas inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med Cobra-gruppen i Frankrike. Lindström gjorde flera monumentala målningar och ett av hans enskilt största verk är silomålningen i Örebro. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold on Bukowskis
547. Bengt Lindström, "Sans titre".
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate 
60 000 - 70 000 SEK
465. Bengt Lindström, Untitled.
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate 
40 000 - 45 000 SEK
141. Bengt Lindström, "Habit rouge - Röda jackan".
Hammer price 
90 000 SEK
Estimate 
80 000 - 100 000 SEK
137. Bengt Lindström, "Djävel och varg".
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate 
60 000 - 70 000 SEK
106. Bengt Lindström, "Flicka" (Girl).
Hammer price 
65 000 SEK
Estimate 
60 000 - 80 000 SEK
95. Bengt Lindström, "Kvällens ritualer".
Hammer price 
85 000 SEK
Estimate 
50 000 - 70 000 SEK
96. Bengt Lindström, "Sokrates dröm".
Hammer price 
50 000 SEK
Estimate 
50 000 - 60 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>