No connection to server

Olle Baertling (1911-1981)

Olle Bærtling föddes i Halmstad i Sverige och var verksam som målare och skulptör. Bærtling studerade likt Bengt Lindström i Paris för André Lhote och Fernand Léger. Hans första utställning ägde rum i Stockholm 1949. Bærtling arbetade främst i en geometrisk, nonfigurativ stil. Baertling förhöll sig till sin konst som vetenskapsmannen till sin forskning. 1952 fann Baertling sin öppna form, den öppna triangeln med spetsig vinkel som uttrycker hastighet. När han 1956 placerade vinkelspetsen utanför duken blev bilden ett utsnitt av ett händelseförlopp som äger rum utanför vårt synfält. Farten är högre, det understryks av färgen som ger intryck av större hastighet närmare triangelspetsen. De svarta konturerna är bärande i Baertlings konst. De ser raka ut men böjer sig i själva verket inåt mot de stora fälten, vilkas utåtgående tryck annars skulle få dem att bågna. Även färgerna är väsentliga, det är viktigt att de inte återfinns i naturen och inte heller kan ge association till någon form eller föremål. Så småningom använde Baertling bara sekundärfärger: violett, orange, grönt och Baertlingvitt (en svagt gröntonad färg). Tydligast framträder hans öppna form i de skulpturer som han gjorde från och med 1958. Med konsekvens fördjupade sig Baertling i färgernas och formernas inbördes förhållande och förblev under hela sitt liv opåverkad av de yttre konsthändelserna. Idag kan man man se hur konstnärer som exempelvis Ann Edholm har inspirerats av Bærtlings skapande.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold on Bukowskis
26. Olle Baertling, "Kerob".
Hammer price 
155 000 SEK
Estimate 
100 000 - 125 000 SEK
542. Olle Baertling, "Solrosor-Gotland".
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate 
40 000 - 50 000 SEK
497. Olle Baertling, "Hamn" (Harbour).
Hammer price 
40 000 SEK
Estimate 
40 000 - 50 000 SEK
450. Olle Baertling, "Pii".
Hammer price 
440 000 SEK
Estimate 
300 000 - 350 000 SEK
139. Olle Baertling, "Irux".
Hammer price 
21 000 SEK
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
113. Olle Baertling, "Wyra".
Hammer price 
240 000 SEK
Estimate 
250 000 - 300 000 SEK
114. Olle Baertling, "KIAR".
Hammer price 
460 000 SEK
Estimate 
500 000 - 700 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>