No connection to server

Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965)

Gösta Adrian-Nilsson är främst känd som bildkonstnär, en pionjär inom Svensk modernism. Han studerade vid Tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn och sedan för Johan Rohde vid Zahrtmanns skole i Köpenhamn. Som avantgardist sökte han ständigt nya intryck. I Berlin hos kretsen kring den radikala tidskriften Der Sturm, genom Kandinsky och Franz Marc. I Paris genom Fernand Legér och konstnärer i hans krets. GAN var en eklekticist i dess positiva bemärkelse. Han tog 1900-talets konststilar och skapade sitt eget uttryck. Symbolism, kubism, futurism, expressionism, konstruktivism och teosofi rymdes i hans mentala palett. Han hade en skarp blick för det manliga och hans måleri vitaliserades gärna av den modern teknologins energi, sprakande erotik och tyranners eko. Ingen svensk modern konstnär uppvisar en sådan säregen stil.

Selection of previously sold on Bukowskis
55. Gösta Adrian-Nilsson, "Sjömän i Gröna Lunds tivoli II" ("Matroser i Gröna Lund II").
Hammer price 
6 600 000 SEK
Estimate 
5 000 000 - 7 000 000 SEK
57. Gösta Adrian-Nilsson, "Begravning" (Funeral).
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate 
100 000 - 125 000 SEK
59. Gösta Adrian-Nilsson, Sleeping sailor.
Hammer price 
90 000 SEK
Estimate 
125 000 - 150 000 SEK
107. Gösta Adrian-Nilsson, "Toldefterset".
Hammer price 
190 000 SEK
Estimate 
250 000 - 300 000 SEK
348. Gösta Adrian-Nilsson, "Slutad badsäsong".
Hammer price 
25 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
1. Gösta Adrian-Nilsson, Trädgårdsgatan 11, Lund.
Hammer price 
42 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
394. Gösta Adrian-Nilsson, Ice hockey players.
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>