No connection to server

Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965)

Gösta Adrian-Nilsson är främst känd som bildkonstnär, en pionjär inom Svensk modernism. Han studerade vid Tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn och sedan för Johan Rohde vid Zahrtmanns skole i Köpenhamn. Som avantgardist sökte han ständigt nya intryck. I Berlin hos kretsen kring den radikala tidskriften Der Sturm, genom Kandinsky och Franz Marc. I Paris genom Fernand Legér och konstnärer i hans krets. GAN var en eklekticist i dess positiva bemärkelse. Han tog 1900-talets konststilar och skapade sitt eget uttryck. Symbolism, kubism, futurism, expressionism, konstruktivism och teosofi rymdes i hans mentala palett. Han hade en skarp blick för det manliga och hans måleri vitaliserades gärna av den modern teknologins energi, sprakande erotik och tyranners eko. Ingen svensk modern konstnär uppvisar en sådan säregen stil.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
421. Gösta Adrian-Nilsson, "Seglatsen (Seglats I)".
421. Gösta Adrian-Nilsson, "Seglatsen (Seglats I)".
Hammer price 
7 200 000 SEK
Estimate
7 000 000 - 8 000 000 SEK
245. Gösta Adrian-Nilsson, "Katarinahissen III".
245. Gösta Adrian-Nilsson, "Katarinahissen III".
Hammer price 
7 200 000 SEK
Estimate
5 000 000 - 6 000 000 SEK
55. Gösta Adrian-Nilsson, "Sjömän i Gröna Lunds tivoli II" ("Matroser i Gröna Lund II").
55. Gösta Adrian-Nilsson, "Sjömän i Gröna Lunds tivoli II" ("Matroser i Gröna Lund II").
Hammer price 
6 600 000 SEK
Estimate
5 000 000 - 7 000 000 SEK
123. Gösta Adrian-Nilsson, "Roddexercis".
123. Gösta Adrian-Nilsson, "Roddexercis".
Hammer price 
6 300 000 SEK
Estimate
6 000 000 - 8 000 000 SEK
625. Gösta Adrian-Nilsson, "Sjömän".
625. Gösta Adrian-Nilsson, "Sjömän".
Hammer price 
5 000 000 SEK
Estimate
6 000 000 - 8 000 000 SEK
421. Gösta Adrian-Nilsson, "Katarinahissen I".
421. Gösta Adrian-Nilsson, "Katarinahissen I".
Hammer price 
4 200 000 SEK
Estimate
2 000 000 - 2 500 000 SEK
729. Gösta Adrian-Nilsson, "Snälltåg/Schnellzug".
729. Gösta Adrian-Nilsson, "Snälltåg/Schnellzug".
Hammer price 
4 200 000 SEK
Estimate
4 000 000 - 5 000 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?