No connection to server

Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965)

Gösta Adrian-Nilsson är främst känd som bildkonstnär, en pionjär inom Svensk modernism. Han studerade vid Tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn och sedan för Johan Rohde vid Zahrtmanns skole i Köpenhamn. Som avantgardist sökte han ständigt nya intryck. I Berlin hos kretsen kring den radikala tidskriften Der Sturm, genom Kandinsky och Franz Marc. I Paris genom Fernand Legér och konstnärer i hans krets. GAN var en eklekticist i dess positiva bemärkelse. Han tog 1900-talets konststilar och skapade sitt eget uttryck. Symbolism, kubism, futurism, expressionism, konstruktivism och teosofi rymdes i hans mentala palett. Han hade en skarp blick för det manliga och hans måleri vitaliserades gärna av den modern teknologins energi, sprakande erotik och tyranners eko. Ingen svensk modern konstnär uppvisar en sådan säregen stil.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
348. Gösta Adrian-Nilsson, "Slutad badsäsong".
Hammer price 
25 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
394. Gösta Adrian-Nilsson, Ice hockey players.
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
395. Gösta Adrian-Nilsson, "Clown" (Joy).
Hammer price 
450 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
482. Gösta Adrian-Nilsson, Untitled.
Hammer price 
30 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
481. Gösta Adrian-Nilsson, "Akrobater i Paris" (Acrobats in Paris).
Hammer price 
3 800 000 SEK
Estimate
3 000 000 - 3 500 000 SEK
421. Gösta Adrian-Nilsson, "Seglatsen (Seglats I)".
Hammer price 
7 200 000 SEK
Estimate
7 000 000 - 8 000 000 SEK
416. Gösta Adrian-Nilsson, "Grå relief" (Gray relief).
Hammer price 
460 000 SEK
Estimate
500 000 - 600 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>