No connection to server

Lena Cronqvist (Born 1938)

Lena Cronqvist är född och uppvuxen i Karlstad. Konstintresset vaknade tidigt och hennes första studier ägde rum i England, vid Bristols Konstskola. Väl hemkommen därifrån upptog hon studier vid Konstfack men hon lämnar efter en tid denna institution för att gå vidare till Konstakademin då hon sökte större utrymme för att kunna utveckla sitt måleri. Just "Måleri" i ordets mer traditionella bemärkelse handlar det om när man synar Lena Cronqvists måleri. Förvisso är hon en konstnär i den stora moderna traditionen med Edvard Munch och Francis Bacon som inspirationskällor men hennes konsthistoriska referenser är många och kärleken till "hantverket" går inte att ta miste på. Lena Cronqvist är en mycket driven "kolorist" och excellerar inte sällan i de mest osannolika färgkombinationer - få har väl lyckats måla så varmt och så kallt på samma gång som Lena Cronqvist. Hennes motivvärld ter sig för många mycket utmanande och alltför privat. Hon använder ofta sig själv som modell - gärna i vardagliga situationer som laddas med skarp psykologisk karaktär. Hennes "madonna-bilder" från 1970-talet är ett bra exempel på detta. Hon vänder också våra blickar bort från det konventionella, inte minst är hennes sätt att porträttera och avbilda flickor spännande. Hos Lena Cronqvist är flickorna fula, elaka och allmänt obehagliga - en mycket stark kontrast till hur flickor vanligtvis framställs och framställts genom konsten. Under senare år har Lena Cronqvist arbetat med att utforska åldrandet med sig själv som modell - hon är en konstnär som ständigt söker nya, mycket mänskliga teman. Hon är även en mycket skicklig skulptör och flera av hennes bronsskulpturer har sålts för ansenliga summor på auktionsmarknaden. Lena Cronqvist har även en fin grafisk produktion, av vilken den s k "Strindbergsmappen" är den mest kända. Till hennes mest kända verk hör bl a "Trolovningen" - en parafras på Jan van Eycks ikonografiskt symboltyngda målning "Arnolfinis Trolovning". Det är konstnären och maken Göran Tunström som är huvudpersonerna och symboliken är minst lika tung men bär helt andra betydelser; hos van Eyck finns en hund = trogen, den är hos Lena Cronqvist ersatt med en katt = går sin egen väg!

Selection of upcoming on Bukowskis
See all >>
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
225. Lena Cronqvist, "Trolovningen".
225. Lena Cronqvist, "Trolovningen".
Hammer price 
9 200 000 SEK
Estimate
10 000 000 - 12 000 000 SEK
664. Lena Cronqvist, "Madonna".
664. Lena Cronqvist, "Madonna".
Hammer price 
5 100 000 SEK
414. Lena Cronqvist, Group of six sculptures by Lena Cronqvist, executed in 1998.
414. Lena Cronqvist, Group of six sculptures by Lena Cronqvist, executed in 1998.
Hammer price 
4 500 000 SEK
Estimate
5 000 000 - 6 000 000 SEK
500. Lena Cronqvist, "Flicka".
500. Lena Cronqvist, "Flicka".
Hammer price 
800 000 SEK
Estimate
800 000 - 1 000 000 SEK
427. Lena Cronqvist, "Stående flicka med flätor" (Standing Girl with Braids).
427. Lena Cronqvist, "Stående flicka med flätor" (Standing Girl with Braids).
Hammer price 
700 000 SEK
Estimate
500 000 - 600 000 SEK
173. Lena Cronqvist, "Grimaser, ögon".
173. Lena Cronqvist, "Grimaser, ögon".
Hammer price 
600 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>