Karin Mamma Andersson (Born 1962)

Karin Mamma Andersson, svensk bildkonstnär född i Luleå. Utbildad på KA 1987-1993. Anser att hon nått sin egen stil först 1996. Fil.hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet 2010. Erhöll 2006 Carnegie Art Awards 1:a pris. Har gjort Nobelpris-diplomen i litteratur 2004-2007. Hennes motiv utgår från egna upplevda händelser och situationer, som vävs samman och uppstår i måleriet allt under arbetets gång. Målningarna är ofta gjorda i serier med motiv, som återkommer och förändras.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>