No connection to server

Carl Johansson (1863-1944)

Redan som gymnasist fick han handledning i måleri och kom sedan in på Konstakademin. Hans topografiskt korrekta landskapsbilder kännetecknas av stort tekniskt kunnande och färgskalan växlar under åren från en mer diskret sådan till användandet av ljusare, klarare och kallare nyanser.
Representerad på Nationalmuseum och Konstakademin i Stockholm.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
375. Carl Johansson, Spring landscape from Tuna.
375. Carl Johansson, Spring landscape from Tuna.
Hammer price 
32 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
408. Carl Johansson, Winter landscape with fishermen.
408. Carl Johansson, Winter landscape with fishermen.
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
505. Carl Johansson, Spring landscape with boy fishing.
505. Carl Johansson, Spring landscape with boy fishing.
Hammer price 
8 000 SEK
Estimate
15 000 - 18 000 SEK
586. Carl Johansson, View of the Mediterranean Sea.
586. Carl Johansson, View of the Mediterranean Sea.
Hammer price 
15 000 SEK
Estimate
15 000 - 18 000 SEK
552. Carl Johansson, Coastal scene from Tenerife.
552. Carl Johansson, Coastal scene from Tenerife.
Hammer price 
11 000 SEK
Estimate
12 000 - 15 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>