No connection to server

Olle Gill (1908-1996)

Olle Gill föddes i Älvdalen och studerade på Konstakademien i Stockholm för Otte Sköld. Gill tillhörde också vad man brukar kalla ”1947 års män” som var en grupp konstnärer som ställde ut på Galleri ”Färg och Form” 1947 med titeln ”Ung konst”. Konstnärer som medverkade var bland annat Lennart Rodhe, Olle Bonniér, Pierre Olofsson, Randi Fisher, Karl Axel Pehrson, Lage Lindell och Uno Vallman. Gills motivkrets präglas av landskapsbilder, interiörer med figurer och abstrakta stilleben.

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?