No connection to server

Fredrik Ahlstedt (1839-1901)

Fredrik Ahlstedt var en finländsk bildkonstnär. Han studerade i Åbo för R.W. Ekman, vid Konstakademien i Stockholm samt i Düsseldorf. Ahlstedt var gift med konstnären Nina Ahlstedt. Han förknippas med kretsen kring Victor Westerholm och konstnärkolonin i Önningeby på Åland. En tid var Ahlstedt verksam som lärare och rektor vid Finska Konstföreningens ritskola i Helsingfors och vid Helsingfors universitet. Hans måleri präglas främst av frodiga landskap, ibland mariner och porträtt.

Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>