No connection to server

Anna Petrus (1886-1949)

Anna Petrus (1886-1949). Skulptör och formgivare. Bedrev skulpturstudier i London och sedan studier vid Althins målarskola, genomgick Konstakademin 1911–1915 och hade därefter egen ateljé med ett antal uppmärksammade separatutställningar. Vid mitten av 1920-talet var hon en av de första att återupptäcka tennet som vid den tiden ansågs som ett gammalt oädelt material. Vid 1920-talets början samarbetade Petrus med arkitekt bl. Uno Åhrén. Tillsammans formgav de underreden till bord med ciselerade tennskivor i en fantasirik, arkaiserande stil. Lejonet blev senare ett av Anna Petrus signum; motivet återkom både i industriproduktion vid Näfveqvarns Bruk, för Herman Bergman och inte minst för Firma Svenskt Tenn. Hon deltog i flertalet av tidens många utställningar: Världsutställningen i Paris 1925, Stockholmsutställningen 1930 och den svenska konstindustriella utställningen i London 1931.

Selection of previously sold on Bukowskis
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>