No connection to server

Carl Wilhelmson (1866-1928)

Carl Wilhelmson var en svensk bildkonstnär född i Fiskebäckskil. Wilhelmson studerade vid Slöjdföreningens skola, på Valands Konstskola, och i Leipzig. Han var verksam som professor både vid Valand och Konstakademien och bedrev egen målarskola. Wilhelmson var verksam som yrkeslitograf utöver sitt eget målande och tecknande. I hans produktion återfinns främst genremålningar, gärna med marina motiv. En av den svenska nationalmålarna. Han var en framstående skildrare av fiskarbefolkningens mödosamma liv. Hans måleriteknik kännetecknades av en tunt pålagd färg på fläckvis synlig duk. Han utförde även skildringar av det uppländska och det lappländska landskapet samt ett antal porträtt. Som dekorationsmålare utförde han utsmyckningar bl.a. för Centralposten i Stockholm och för Göteborgs stadsbibliotek.
Representerad på Göteborgs Konstmuseum, på Waldemarsudde och Thielska galleriet i Stockholm som på Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
524. Carl Wilhelmson, Man in a bowler hat.
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate
15 000 - 20 000 SEK
318. Carl Wilhelmson, Study for "På berget" ("On the Mountain").
Hammer price 
80 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
317. Carl Wilhelmson, "Rose Lodge", scene from Cornwall.
Hammer price 
32 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
337. Carl Wilhelmson, "Svarta katten" (The Black Cat).
Hammer price 
155 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
402. Carl Wilhelmson, "Vattenhämterskor" (Women carrying water).
Hammer price 
110 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
326. Carl Wilhelmson, "Nordland".
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
50 000 - 70 000 SEK
323. Carl Wilhelmson, "På stora bryggan" (On the Grand Jetty).
Hammer price 
880 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>