No connection to server

Olle Bonniér (1925-2016)

Olle Bonniér föddes 1925 i Los Angeles. Han utbildade sig vid Tekniska skolan och studerade för Isaac Grünewald och gjorde flera studieresor till Europa. Bonniér utryckte sig nonfigurativt och var intresserad av färgernas och formernas dynamik. Han hade sitt stora genombrott med utställningen ”Ung konst” hos Färg och Form där dåtidens radikala ungdomar förenades i en intellektuell sammanslutning som kom att kallas ”1947 års män”. En något missvisande benämning eftersom det uteslöt den enda kvinnliga konstnären på utställningen, Randi Fisher. I övrigt deltog Lennart Rodhe, Karl-Axel Pehrson, Pierre Olofsson, Olle Gill, Lage Lindell, Armand Rossander och Uno Vallman samt skulptörerna Liss Eriksson och Knut Erik Lindberg. En handfull av deltagarna fokuserade på det rent konkretistiska, Bonniér var en av dem. Han målade till en början färgstarkt, och sedan med mer kontrasterande färger, ofta svart-vitt. Under 50-talet övergick han till ett mer poetiserande måleri. Olle Bonniér är tveklöst en av Sveriges främsta företrädare för konkretismen.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
258. Olle Bonniér, "Pulserande dubbelmembran".
258. Olle Bonniér, "Pulserande dubbelmembran".
Hammer price 
600 000 SEK
Estimate
600 000 - 800 000 SEK
742. Olle Bonniér, "Pulserande dubbelmembran".
742. Olle Bonniér, "Pulserande dubbelmembran".
Hammer price 
350 000 SEK
Estimate
400 000 - 600 000 SEK
545. Olle Bonniér, "Fuga".
545. Olle Bonniér, "Fuga".
Hammer price 
200 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
500. Olle Bonniér, "Expansion".
500. Olle Bonniér, "Expansion".
Hammer price 
165 000 SEK
Estimate
175 000 - 200 000 SEK
387. Olle Bonniér, Untitled.
387. Olle Bonniér, Untitled.
Hammer price 
120 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
510. Olle Bonniér, "Maya-världen, Soltemplet".
510. Olle Bonniér, "Maya-världen, Soltemplet".
Hammer price 
75 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
441. Olle Bonniér, Untitled.
441. Olle Bonniér, Untitled.
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?