No connection to server

Barbara Kruger (Born 1945)

Barbara Kruger är utbildad vid Parsons School of Design i New York. Hon arbetade många år som grafisk formgivare för tidskriftsförlaget Condé Nast i New York. Hon började arbetade konstnärligt under 1960-talet och deltog i Whitneybiennalen 1973. Hon arbetade initialt med fotografi som medium men övergick sedan till en mer collageliknande- och konceptuell konstnärlig metod. Kruger är inspirerad av postmodern teoribildning och ställer frågor om hur kön, makt och ras representeras. Hon är inspirerad av Roland Barthes, Walter Benjamin och Julia Kristeva. Hennes bilder fungerar som en slags störning i vardagen och genom sin mångfald blir de närmast aggresiva. I sina bilder begrundar hon hur ord och bild konstruerar mening. Kompositionsmässigt skapar hon starka budskap genom att använda den klassiska färgtriaden, genom att placera röda textplattor mot en svart och vit fotografisk bakgrund. Hon skärskådar den manliga blicken, kritiserar könsmaktsordningen och riktar kritik mot det moderna informationssamhället.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?