Uno Åhrén (1897-1977)

Arkitekt examinerad från Tekniska Högskolan 1919. Det sena 1920-talet präglades av Åhréns radikala anda och han var en av de ivrigaste introduktörerna av funktionalismen, bland annat som medförfattare till skriften acceptera. Åhrén var främst inriktad på det sociala perspektivet i bostadsfrågorna. Från det sena 1910-talet och framåt deltog Uno Åhrén i en rad konstindustriella utställningar: Hemutställningen 1917, Göteborgsutställningen 1923, Världsutställningen i Paris 1925, Stockholmsutställningen 1930 och Världsutställningen i Chicago 1933. Efter 1930 ägnade sig Åhrén huvudsakligen åt stadsbyggnadsarkitektur och stadsplanering, bland annat som stadsplaneringsarkitekt i Göteborg 1932-43 och chef för Svenska Riksbyggen under 1940-talet. Mest känd är han för sitt starka patos som pådrivande debattör i den bostadssociala frågan. För Firma Svenskt Tenn formgav han både möbler och tennföremål av mer lyxbetonad karaktär.

Selection of upcoming on Bukowskis
See all >>
Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>