No connection to server

Porfyr

Porfyr är en tät och hård vulkanisk bergart. Porfyr finns i röd, brun, grå, mörkgrön eller brunsvart färg. I Sverige har porfyr främst brutits i Älvdalen i Dalarna men bergarten förekommer exempelvis också i Egypten. Bergarten har delvis bildats genom stelning av lava nära jordytan och genom avlagring av vulkanisk aska. Kännetecknande för porfyr är den finkorniga och täta grundmassan med utströdda kristaller främst kvarts och fältspat. Porfyr var vanligt under empiren och man tillverkade föremål som smöraskar, skålar, urnor, saltkar och ljusstakar, ofta med mässingsdetaljer.

Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?