No connection to server

Otto Schulz (1882-1970)

Otto Schulz (1882-1970) var en tyskfödd formgivare och arkitekt som verkade större delar av sitt liv i Göteborg. Schulz grundade år 1920 firman Boet tillsammans med Adolf Nordeberg som kom att bli en mycket inflytelserik inredning- och möbeltillverkare. Schulz vågade estetik har en mångfasetterad karaktär som har bidragit till viktiga inslag i både Swedish Grace och Swedish Modern begreppen. Schulz gav också ut tidskriften Boet som tillsammans med butiken och verksamheten kunde befästa hans roll som central i inredningssammanhang. Några av Schulz egenskaper var att utveckla tekniker som han tog patent på, så som Bopiont, Bosaik, och Botarsia, vilka alla bidrog till möblernas säregna estetik och kvalitet.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>