Åke Göransson (1902-1942)

Göransson, Åke (1902-1942), svensk målare. Tillhör Göteborgskoloristerna, som utbildades på Valand med Tor Bjurström som lärare. Han utvecklade en alltmer särpräglad och introspektiv konst med motiv från interiörer, stadsbilder och landskap. Hans insats blev kortvarig pga. den schizofreni, som bröt ut 1932. Ett skyggt och isolerat liv gjorde hans konst så gott som okänd, innan den återfanns i moderns kökssoffa 1941. Göranssons färger skiljer sig från den flammande göteborgskolorismens. Endast under de sista åren blossade hans stadsbilder upp i gula och röda färger. De var helt olika hans tidigare finstämda valörer i milt gröna nyanser blandade med silverblå och violetta toner till ett visionärt dis.

Selection of previously sold on BukowskisSee all >>