No connection to server

Graffiti (Born 1960)

Graffiti är den sprejkonst som började växa fram som en subkulturell rörelse under sent 60-tal i USA. Den slog igenom på bred front i New York under 70-talets andra hälft. Och utvecklades främst av ungdomar, som under illegala former använde sig av ”tags”, ”throw-ups” eller ”pieces”. Initialt utövades konstformen med sprayfärg på murar och tåg.

Under 1980-talets första hälft var sprejkonsten med Jean-Michel Basquiat, Keith Haring och Futura 2000 en del av New Yorks gallerivärld. Konsten fick stor spridning med bland annat boken Subway Art och filmen Style Wars. I den senare stiftar vi bekantskap med flera idag världskända namn som Dondi, Seen, Daze och CAP.

Sprejkonsten kom till Skandinavien i mitten av 80-talet. Utställningen "New York Graffiti" på Louisiana i Danmark 1984 anses vara en bidragande faktor. I Sverige influerades blivande konstnärer av filmen Stockholmsnatt. Disey, Ziggy, Zappo och Puppet hör till några av de första utövarna. Bland några av de som utvecklar konstformen idag kan nämnas: NUG, Mattias Bäcklin, Kaos, Ikaroz, Jeks, Gouge, Blue och Karma. I Finland utgörs scenens toppskikt av Egs, Trama och Maine, för att nämna några få.