No connection to server

Jan Håfström (Born 1937)

Jan Håfström föddes 1937 och är främst känd som målare, tecknare och skulptör. Han studerade filosofi och konsthistoria och tog en fil kand-examen 1962. Han utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan mellan 1963-68 och debuterade som konstnär redan 1966. Idag intar han en central position i den svenska konstvärlden.

Håfström kan beskrivas som nyrealist likväl som en av samtidskonstens stora romantiker. Inspirerad av popkonstens framväxt började han under 1960-talet kontextförflytta objekt. Han har sedan växlat mellan figurativt och abstrakt måleri. På senare tid har han byggt upp en bildvärld där versioner av Arnold Böcklins "Dödens ö" blandas med seriefigurer. Separata strukturer framträder som bildens viktigaste innehåll trots dess bakomliggande avsikt. Fantomen och hans alias Mr Walker kan läsas som ett kritisk ifrågasättande av dagens mansroll - ensam och tigande, eller som en nyttig men samtidigt avståndstagande medborgare.

I Håfströms konstnärskap finns det ofta en länk till hans egen barndom och kampen mellan det goda och det onda. Jan Håfström är en sublim uttolkare av de mänskligaste av känslor där jakten på en förlorad oskuld aldrig tycks ta slut.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Selection of previously sold on Bukowskis
348. Jan Håfström, "Mr Walker".
Hammer price 
60 000 SEK
Estimate 
30 000 - 35 000 SEK
95. Jan Håfström, Untitled.
Hammer price 
34 500 SEK
Estimate 
40 000 - 45 000 SEK
152. Jan Håfström, "Två diken".
Hammer price 
22 000 SEK
Estimate 
25 000 - 30 000 SEK
161. Jan Håfström, "Skogsaltare I och II".
Hammer price 
16 000 SEK
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
188. Jan Håfström, "Skogsaltare".
Hammer price 
20 000 SEK
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
478. Jan Håfström, "Kalender".
Hammer price 
48 000 SEK
Estimate 
60 000 - 70 000 SEK
300. JAN HÅFSTRÖM "Vinterbild och simmande Mao"
Hammer price 
13 000 SEK
Estimate 
800 - 1 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>