No connection to server

Gottfrid Kallstenius (1861-1943)

Gottfrid Kallstenius föddes 1861. Han påbörjade studier i medicin och humaniora men avbröt dessa efter tre år och började istället utbilda sig till konstnär. Han studerade bl a på Konstakademien för Edvard Perséus och erhöll 1887 hertigliga medaljen för målningen "September" och året därpå kungliga medaljen för "Kyrkogården i Västervik", även kallad, "Kyrkogård i höstsol". Han började undervisa på Konstakademien i början av 1900-talet och var 1912-34 vice professor. Medan Kallstenius tidigare måleri präglas av realism övergår han snart till stämningsmåleri och många känner igen hans romantiskt präglade solnedsgångmålningar med solbelysta tallar, klippor och stilla vatten. Kallstenius var också mycket intresserad av måleriets tekniska och teoretiska problem och gav bl a ut handböckerna "Oljemåleriet, färgstoff och bindämnen" 1913 och "Handbok i oljemålning" 1915.
Representerad på Nationalmuseum i Stockholm, på konstmuseerna i Göteborg och Malmö samt i en rad museisamlingar i Europa, Syd- och Nordamerika.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
330. Gottfrid Kallstenius, View over Stockholm from Beckholmen.
330. Gottfrid Kallstenius, View over Stockholm from Beckholmen.
Hammer price 
105 000 SEK
Estimate
40 000 - 60 000 SEK
952. Gottfrid Kallstenius, "Sommar" (Summer).
952. Gottfrid Kallstenius, "Sommar" (Summer).
Hammer price 
70 000 SEK
Estimate
50 000 - 60 000 SEK
512. Gottfrid Kallstenius, Woman with hat.
512. Gottfrid Kallstenius, Woman with hat.
Hammer price 
60 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
421. Gottfrid Kallstenius, "Aftonstjärnan" (Evening Star).
421. Gottfrid Kallstenius, "Aftonstjärnan" (Evening Star).
Hammer price 
55 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
80. Gottfrid Kallstenius, On the outskirts of the town.
80. Gottfrid Kallstenius, On the outskirts of the town.
Hammer price 
60 000 SEK
Estimate
80 000 - 100 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?