No connection to server

Axel Kleimer (1881-1945)

Axel Kleimer var en svensk bildkonstnär född i Kristianstad. Han studerade därefter vid Konstakademien i Stockholm och blev bland annat vän med konstnärerna Hugo Carlberg, Axel Kulle, John Bauer och Ester Almqvist. Han studerade även en period på Acadèmie Colarossi i Paris och begav sig senare till Normandie och målade landskap. Kleimer intresserade sig för färgplan och ytverkan och avbildade sin verklighet realistiskt och noggrant. Hans målningar är övervägande små, många av de platser Kleimer avbildade finns idag ej kvar och hans verk fungerar som tidsdokument.

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?