No connection to server

Hilma Persson-Hjelm (1877-1953)

Hilma Maria Persson föddes i Hagaberg Rackstad utanför Arvika den 24 september 1877 och var dotter till snickarmästaren Anders Persson och Olivia Magnusson. Under de sista åren på 1800-talet och fram till 1907 studerar Hilma på skolor utomlands samt på Tekniska Skolan i Stockholm. Under studietiden i Stockholm och för att klara sin försörjning, arbetar Hilma på Rörstrands Porslinsfabrik.
Efter fullbordad utbildning 1907 flyttade Hilma hem till Rackstad där hon startade sin egen keramikverkstad. Sommaren 1909 gifter hon sig med Rolf Charles Hjelm och har under detta år även en del uppdrag för St. Eriks Lervarufabriker i Uppsala. En del av Hilmas föremål från St. Erik visades på Stockholmsutställningen 1909.
Under de första åren med egen verkstad, saknade Hilma egen brännugn. Hon fick då ta hjälp med bränning vid Arvika Kakelfabrik eller hos andra krukmakare på orten. Först 1918, en tid efter att paret Persson-Hjelm flyttat in till Arvika, kunde de installera en egen ugn. Hilmas tillverkning bestod främst av jugendinspirerade skålar, fat och andra bruksföremål, de var ofta riktiga konstverk dekorerade med insekter och bladverk i kraftig relief. Ibland gjorde hon också byster och skulpturala arbeten.

I verkstaden arbetade förutom Hilma och Rolf, även Martin Andersson. Han kom någon gång ibland för att hjälpa till att dreja. Senare deltog även barnen i arbetet, främst vid bränning och övervakning. Förutom arbete i den egna verkstaden, tjänstgjorde Hilma även som lärare i teckning och modellering vid Arvika Yreksskola, ett uppdrag hon hade fram till 1945 då hon gick i pension. Hilma deltog vid flera utställningar, bl.a. i Stockholm 1909, Arvika 1911, Malmö 1914 och Karlstad 1925. Hon deltog även vid en samlingsutställning i San Fransisco 1914. Hilma avled i Arvika den 19 november 1953. Hennes föremål signerades "HP".

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?