No connection to server

Olle Kåks (1941-2003)

Målaren, skulptören och grafikern Olle Kåks föddes 1941 i Hedemora. 1962-68 studerade han vid Konsthögskolan i Stockholm, där han själv blev professor i måleri 1979. 1987 tog han också över rektorstjänsten, vilken han behöll fram till 1999. Som konstnär arbetade Kåks i både realistiska och abstrakta former, med färg och form i fokus. I stort lät han sig inspireras av det existentiella och närliggande i tillvaron - familj och barn, livets outsägliga gåta. Även popkonstens störste ikon, Andy Warhol, inspirerade honom, samt skönanden Henri Matisse. Kåks skaffade sig ett namn såväl i Sverige som utomlands.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
711. Olle Kåks, Utan titel.
711. Olle Kåks, Utan titel.
Hammer price 
23 000 SEK
Estimate
15 000 - 20 000 SEK
520. Olle Kåks, "Berså".
520. Olle Kåks, "Berså".
Hammer price 
19 000 SEK
Estimate
25 000 - 30 000 SEK
193. Olle Kåks, Untitled.
193. Olle Kåks, Untitled.
Hammer price 
16 000 SEK
Estimate
2 500 - 3 000 SEK
712. Olle Kåks, Vitsippor.
712. Olle Kåks, Vitsippor.
Hammer price 
14 000 SEK
Estimate
20 000 - 25 000 SEK
38. Olle Kåks, "Dikter till Lou".
38. Olle Kåks, "Dikter till Lou".
Hammer price 
4 000 SEK
Estimate
5 000 - 5 500 SEK
528. Olle Kåks, "Hyreshus".
528. Olle Kåks, "Hyreshus".
Hammer price 
2 500 SEK
Estimate
4 000 - 5 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?