No connection to server

Pierre Olofsson (1921-1996)

Pierre Olofsson föddes 1921 i Paris och dog 1996. Han växte upp i Stockholm och utbildade sig på Otte Skölds målarskola och vid Kungliga Konsthögskolan. Han verkade som målare, grafiker och skulptör. Olofsson tillhörde "1947 års män", där bland andra Lage Lindell, Uno Vallman, och studiekamraten Lennart Rodhe ingick. Pierre var den ende av 1947-års män som förblev renodlad konkretist. Han tog intryck av Paul Klee, vars konst ledde honom till ett geometriskt byggande av roterande rundlar. Genom ovalernas och spiralernas växlande placering – framför och bakom - uppnådde han illusion av rörelse och utnyttjade samtidigt färgkontraster för att skapa rumsverkan. Olofsson fullföljer konkretisternas tanke att konsten skall samordnas med vårt dagliga liv.

On Bukowskis Online right now
See all >>
Pierre Olofsson, Untitled.
2d 2h
Pierre Olofsson, Untitled.
Current bid 
4 800 SEK
Estimate
5 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
151. Pierre Olofsson, "Flick-Flack".
151. Pierre Olofsson, "Flick-Flack".
Hammer price 
320 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
752. Pierre Olofsson, "Flick-Flack".
752. Pierre Olofsson, "Flick-Flack".
Hammer price 
300 000 SEK
Estimate
300 000 - 400 000 SEK
257. Pierre Olofsson, "Flick Flack".
257. Pierre Olofsson, "Flick Flack".
Hammer price 
238 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
127. Pierre Olofsson, "Two lines meeting".
127. Pierre Olofsson, "Two lines meeting".
Hammer price 
195 000 SEK
Estimate
250 000 - 300 000 SEK
564. Pierre Olofsson, "Brokig knut".
564. Pierre Olofsson, "Brokig knut".
Hammer price 
160 000 SEK
Estimate
40 000 - 50 000 SEK
134. Pierre Olofsson, Concrete composition.
134. Pierre Olofsson, Concrete composition.
Hammer price 
110 000 SEK
Estimate
100 000 - 120 000 SEK
563. Pierre Olofsson, "Krumelur (Graffiti)".
563. Pierre Olofsson, "Krumelur (Graffiti)".
Hammer price 
90 000 SEK
Estimate
30 000 - 40 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>