No connection to server

Georg Pauli (1855-1935)

Georg Pauli, svensk målare och författare. Studerade periodvis i Stockholm med avbrott för vistelser i Frankrike och Italien. Han utvecklade sin landskapskonst i Barbizon och Grèz-sur-Loing medan han i Rom i den klassiska konsten finner inspiration till det freskmåleri, som kom att sysselsätta honom vid dekoreringen av många offentliga och privata miljöer i Sverige. Från salongsrealism utvecklades hans måleri så småningom i kubistisk riktning. Pauli gjorde också en betydande insatser som debattör och inspirationskälla. Tillhörde en äldre generation än modernisterna, men kan svårligen inpassas i någon bestämd stilriktning eftersom han hör hemma överallt och ingenstans. Han var sin tids teoretiker med våldsamt intresse för allt som var nytt. Kubismen mötte han 1910 och sökte sig sedan till André Lhote, tilltalad av att denne i sitt kubistiska bildspråk aldrig lämnade verkligheten. Pauli stannade även han i kubismens periferi och använde tekniken till dekorativ uppbyggnad av motivet i klara färger. Sina nyvunna lärdomar omsatte han i Sveriges första kubistiska muralmålning, 1912 i Jönköping, Han var hovsam i sitt måleri men desto radikalare som teoretiker när han presenterade de nya strömningarna i sin konsttidskrift Flamman, som utkom 1917-1919.
Bäst representerad på Nationalmuseum och Waldemarsudde i Stockholm samt på Jönköpings museum.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
70. Georg Pauli, "Romerskt bad" (Roman bath).
70. Georg Pauli, "Romerskt bad" (Roman bath).
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 200 000 SEK
609. Georg Pauli, "Romerskt bad"/"Odalisk" (The Roman Bath/Odalisque).
609. Georg Pauli, "Romerskt bad"/"Odalisk" (The Roman Bath/Odalisque).
Hammer price 
980 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 200 000 SEK
441. Georg Pauli, "Romerskt bad"/"Odalisk" (Roman Bath/Odalisque).
441. Georg Pauli, "Romerskt bad"/"Odalisk" (Roman Bath/Odalisque).
Hammer price 
880 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 200 000 SEK
39. Georg Pauli, Pastoral scene on the bank of the Loing.
39. Georg Pauli, Pastoral scene on the bank of the Loing.
Hammer price 
180 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
56. Georg Pauli, The Gratuate.
56. Georg Pauli, The Gratuate.
Hammer price 
140 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
721. Georg Pauli, Girl reading.
721. Georg Pauli, Girl reading.
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
42. Georg Pauli, Vid läslampan.
42. Georg Pauli, Vid läslampan.
Hammer price 
100 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?