No connection to server

Lennart Rodhe (1916-2005)

Lennart Rodhe föddes 1916 i Stockholm. Han utbildade sig bland annat vid Edward Berggrens målarskola och konsthögskolan i Stockholm med Sven X:et Erixon som lärare. Han gjorde också ett flertal studieresor till Norge, Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Under tiden i Paris tog Rodhe intryck av konkretismen och han kom under 1940-talet att bli en av de ledande krafterna i Sverige för riktningen och han tillhör de främsta av de svenska konstnärer som blev tongivande efter andra världskriget. 1947 deltog Lennart Rodhe i utställningen "Ung Konst" vid galleri Färg och Form i Stockholm. Kritikerna såg i utställningen ett nytt tämligen gemensamt formspråk hos denna generation svenska konstnärer och trots att många av de deltagande konstnärerna värjde sig mot en enande beteckning kom de senare att kallas ”1947 års män”. Samma generation konstnärer kallades, dock motvilligt, ”konkretister”. Det som förenade dem var en strävan bort från tidigare generationers naturalistiska avbildning av människan och naturen. Man hävdade att de rent konkreta färgerna och formerna var en verklighet i sig.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
680. Lennart Rodhe, "Snurran".
680. Lennart Rodhe, "Snurran".
Hammer price 
1 200 000 SEK
Estimate
1 200 000 - 1 600 000 SEK
681. Lennart Rodhe, "Drakar III".
681. Lennart Rodhe, "Drakar III".
Hammer price 
1 000 000 SEK
Estimate
1 000 000 - 1 500 000 SEK
50. Lennart Rodhe, "Kontraster II" (Contrasts II).
50. Lennart Rodhe, "Kontraster II" (Contrasts II).
Hammer price 
780 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
37. Lennart Rodhe, "Kontraster II" (Contrasts II).
37. Lennart Rodhe, "Kontraster II" (Contrasts II).
Hammer price 
500 000 SEK
Estimate
200 000 - 250 000 SEK
150. Lennart Rodhe, "Kontraster I".
150. Lennart Rodhe, "Kontraster I".
Hammer price 
450 000 SEK
Estimate
450 000 - 500 000 SEK
75. Lennart Rodhe, "Kontraster I" (Contrasts I).
75. Lennart Rodhe, "Kontraster I" (Contrasts I).
Hammer price 
390 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
453. Lennart Rodhe, "Bollande byggnad".
453. Lennart Rodhe, "Bollande byggnad".
Hammer price 
310 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>
Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?