Eva Zettervall (Born 1941)

Zettervall, Eva f.1941 i Boden. Svensk målare, grafiker och skulptör. Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan 1973-1979. Eva Zettervalls konst kretsar kring människor, erotik och det förbjudna och outtalade.” Hon har under en mängd år visat sin betydande roll i svenskt konstliv genom att med kraft, mod och glimtar av humor gestalta viktiga politiska frågor i sin konst. Eva Zettervall ifrågasätter dagsaktuella ämnen med anknytning till makt och kön när hon tar upp motiv som rör parrelationer, sexualitet, könsroller och handlingsutrymme” (Juryns motivering inför Anna Nordlander-priset 2005). Hon har ett gediget teckningskunnande och ett respektlöst utnyttjande av olika tekniker

Selection of previously sold on Bukowskis
See all >>
688. Eva Zettervall, Illustration till Faust.
Unsold
Estimate 
15 000 - 20 000 SEK
686. Eva Zettervall, Illustration till "Faust".
Unsold
Estimate 
8 000 - 10 000 SEK
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>