No connection to server

Albert Edelfelt (1854-1905)

Finlands störste målare på 1800-talet. Efter elevtid i Antwerpen och Paris slog han sig ner i Frankrike,
där han belönades både med flera utställningsmedaljer och med Hederslegionen, bl.a. för det berömda porträttet av Pasteur. Kallad av Alexander III till St. Petersburg för av avporträttera dennes barn blev han också skildrare av det ryska landskapet och ryska seder. Senare blev han en av kämparna för ett fritt Finland genom patriotiska verk som illustrationerna till Fänrik Ståls sägner .
Representerad fr.a. på Ateneum i Helsingfors men också på Nationalmuseum i Stockholm samt på museer i Köpenhamn, Luxemburg och Paris.

Selection of previously sold on Bukowskis
43. Albert Edelfelt, "TACKLING A SHIP".
Hammer price 
16 000 EUR
Estimate 
8 000 - 10 000 EUR
192. Albert Edelfelt, "Skrattande modell med duk".
Hammer price 
1 750 000 SEK
Estimate 
2 000 000 - 2 500 000 SEK
332. Albert Edelfelt, "Shipbuilders".
Hammer price 
4 000 000 SEK
Estimate 
2 800 000 - 3 200 000 SEK
42. Albert Edelfelt, "BY THE LATHE".
Hammer price 
1 700 EUR
Estimate 
1 500 - 2 000 EUR
41. Albert Edelfelt, GIRL IN THE GARDEN.
Hammer price 
5 500 EUR
Estimate 
6 000 - 8 000 EUR
44. Albert Edelfelt, WOMAN ON A PIER.
Hammer price 
21 000 EUR
Estimate 
10 000 - 15 000 EUR
13. Albert Edelfelt, ZACHARIAS TOPELIUS.
Hammer price 
10 500 EUR
Estimate 
12 000 - 15 000 EUR
Sold previously on Bukowskis Online
See all >>