No connection to server

Johan Krouthén (1858-1932)

Johan Krouthén var en svensk bildkonstnär född i Linköping. Han studerade vid Konstakademien och för konstnären Edvard Perséus. Under sina studier lärde Krouthén känna konstnärerna Oscar Björck och Anders Zorn, med vilka han åkte till Paris. Han följde också med Björck till Skagen på Jylland där konstnärkolonin kallad Skagenmålarna höll till. Där ingick bland annat svenskarna Emil Ekman, Wilhelm von Gegerfelt och dansken Christian Krohg. Krouthén är att betrakta som en av de första friluftsmålarna i Sverige och har målat porträtt och soliga trädgårdsscener med blomstrande fruktträd.
Representerad på museerna i Norrköping och Göteborg.

Selection of previously sold at Bukowskis Live Auctions
594. Johan Krouthén, Girl with umbrella.
594. Johan Krouthén, Girl with umbrella.
Hammer price 
400 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
938. Johan Krouthén, "Marstrandsregatta".
938. Johan Krouthén, "Marstrandsregatta".
Hammer price 
280 000 SEK
Estimate
300 000 - 350 000 SEK
58. Johan Krouthén, Rocks by the sea, Marstrand.
58. Johan Krouthén, Rocks by the sea, Marstrand.
Hammer price 
220 000 SEK
Estimate
125 000 - 150 000 SEK
517. Johan Krouthén, Summer on the beach.
517. Johan Krouthén, Summer on the beach.
Hammer price 
160 000 SEK
Estimate
60 000 - 80 000 SEK
62. Johan Krouthén, Barn på solig trädgårdstäppa.
62. Johan Krouthén, Barn på solig trädgårdstäppa.
Hammer price 
160 000 SEK
Estimate
100 000 - 125 000 SEK
364. Johan Krouthén, Rocks by the sea, Marstrand.
364. Johan Krouthén, Rocks by the sea, Marstrand.
Hammer price 
155 000 SEK
Estimate
150 000 - 175 000 SEK
Selection of previously sold at Bukowskis Online only auctions
See all >>