No connection to server

Ellsworth Kelly (1923-2015)

Under sina resor till bland annat Paris under 1940- och 50-talet kom Kelly i kontakt med såväl äldre Byzantinsk konst som Jean Arps och Henri Matisses konstnärskap. I likhet med Arps nonfigurativa organiska former och Matisses kollage lyfte Kelly ut former och objekt ur sitt sammanhang för att i sin konst presentera dem som grafiska figurer och symboler. Kelly hittade sina former i sin närmiljö, ett fönster, en markis, en skugga blev till semiabstrakta färgfält. Ellsworth Kellys konst kan räknas till flera olika genrer bl.a minimalism, popkonst och ”Hard-Edged” en term som togs i bruk på 1950-talet och beskriver just den typ av abstrakta måleri med geometriska figurer och monokroma starka färger som Kelly arbetade med.
Han skapade gärna i serier där liknande motiv kunde varierades i flera verk och olika tekniker. Han behärskade såväl teckning som måleri, skulptur och grafik. Några av hans mest kända serier är ”Line Form Color” (1950-tal) och ”Chatham series” (1970-tal) och ”Black Curves”.
Kelly finns representerad i de allra flesta institutionella konstsamlingarna världen över. Hans första retrospektiva utställning hölls redan 1973 på Museum of Modern Art i New York och har sedan dess följts att ett stort antal separatutställningar på välrenommerade konstinstitutioner. Han har även representerat USA på Venedigbiennalen två gånger 1966 och 1967.

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?