No connection to server

Tuulikki Pietilä (1917-2009)

Tuulikki Pietilä var en finländsk bildkonstnär född i Seattle, USA. Hon studerade vid ritskolan i Åbo och vid Finska konstföreningens ritskola. Pietilä vistades en tid i Sverige och i Paris där hon studerade grafik och undervisade. Hon tillhörde den så kallade Purnugruppen. Pietilä var känd som en av de främsta grafikerna i Finland. Hon har skapat både abstrakt och föreställande, ofta fantasifulla figurmotiv.

Create an account on Bukowskis
  • Get started with buying and selling
  • Favourite items
  • Save searches
Do you already have an account?